REKISTERISELOSTE
Stadin HierontaPiste

LAKISÄÄTEINEN REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 3.11.2017.

Rekisterinpitäjä:
Stadin HierontaPiste
Y-tunnus: 2900634-2
Porvoonkatu 27, 00510 Helsinki

Rekisterin nimi:
Stadin HierontaPisteen asiakasrekisteri ja hoitokortisto

Rekisterin tarkoitus:
Tallennettuja henkilö- ja hoitotietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, lakisääteisten hoitokirjausten tekemiseen, ajanvarausten tekemiseen.

Rekisterin sisältämät tiedot:
Henkilön etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, kotiosoite, hoitohistoria

Tietolähteet:
Asiakas syöttää itse omat henkilötietonsa varausjärjestelmän kautta ja/tai Stadin HierontaPisteenn henkilökunta syöttää tiedot järjestelmään. Tietoja päivitetään hoitokertojen yhteydessä.

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö:
Ted Andersson
Sähköposti: ted.andersson@rasti.fi
Puhelin: 050-3060794

Tietojen luovutus:
Stadin HierontaPiste ei luovuta asiakasrekisterin tietojaan kolmansille osapuolille. Rekisterin tiedot ovat käytössä vain Stadin Hierontapisteen henkilökunnalla ja asiakkaalla. Teknisen toteutuksen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

Tietojen suojaus:
Sekä manuaalinen aineisto että sähköisesti talletetut tiedot on suojattu sähköisen viestinnän tietosuojalain ja ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti.
Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella.

Rekisteröidyn kielto-oikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen:
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.